Informatikai webáruházunkban található árak,

az általános forgalmi adót

(áfa_27%)

tartalmazzák!

1. Alapfogalmak a  szerződési feltételekkel kapcsolatosan


 

1.1 Szolgáltató adatai:

M-Trader Kereskedekmi és Szolgáltató Kft (Továbbiakban: M-Trader Kft.)
Telephelye: 1062. Budapest Bajza u. 58.

Email ügyfélszolgálat: info@m-trader.hu
Adóigazgatási azonosítószám: 13258526-2-42

 

1.2 A vásárló, vagy megrendelő:

Aki a Webáruház-szolgáltatást igénybe veszi, azaz a M-TRADER webshop internetes felületén regisztráltatja magát és e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

 

1.3 Szállítók adatai:

A megrendelt árut vagy személyesen, vagy a Magyar Posta Zrt., illetve a DPD futárszolgálat segítségével juttatjuk el a megrendelőhöz.

2. Webshop szerződési feltételek célja:


 

A webshop szerződési feltételei az M-Trader Kft. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a szolgáltató webshop tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

2.1 A webshop szerződési feltételek közzététele

A Webshop szerződési feltételek vásárló által történő elfogadása a webshop-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz regisztrálja magát. Amennyiben az utolsó belépés óta eltelt idő alatt a webshop szerződési feltételek módosultak, a vásárló a változásokról belépéskor értesül.

.

2.2 A webshop szerződési feltételek hatálya:

Az M-Trader Kft. fenntartja a jogot, hogy a webshop szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A webshop szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A webshop szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a webshop-szolgáltató a webshop-szolgáltatást biztosítja.

 

3. A webshop-szolgáltatás:


 

Az M-Trader Kft. a vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a webshop-szolgáltatást.

 

3.1 A szolgáltatás területi hatálya:

A webáruház-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. Az M-Trader Kft. azonban kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogad el. A Magyar Köztársaság területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés és a regisztráció, annak ellenére hogy a regisztráció és a rendelés lehetősége ettől függetlenül fennáll, érvénytelennek minősül, és törlésre kerül.

 

3.2 A regisztrációhoz szükséges adatok:

  • Egyedi felhasználói név (nick);
  • Egyedi és érvényes e-mail cím;
  • A felhasználó neve;
  • Élő, és érvényes magyarországi mobiltelefonszám;
  • Számlázási cím
Az első bejelentkezéshez szükséges jelszót a regisztrációt végző szabadon választhatja meg.

3.3 Az M-Trader Kft. a fent említett adatok tárolásával kapcsolatban a következő nyilatkozatot teszi:

Az adatok tárolására, archiválására, és kezelését kizárólag az M-Trader Kft. végzi. Vállalja az adatok bizalmas kezelését, azokat a fennálló jogviszony alapján harmadik félnek nem adja ki, és szerverein biztonságosan tárolja. Biztonságos tárolás alatt értjük a csak megfelelő felhasználónévvel és jelszóval védett adatbázist, melynek fájljai szabadon nem böngészhetőek.

 

4. A webshop szerződés létrejötte és módosítása:


 

4.1 Általános jellemzők:

A szerződés a szolgáltató Internetes felületén történő regisztrációval, a jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A webshopban való vásárlás feltétele a regisztráció. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja. Az M-Trader Kft fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse, valamint, hogy emailben, vagy telefonon egyeztesse a megrendelés adatait.

 

4.2 Regisztráció:

A webshop-regisztráció során a vásárló adatai megadása után rendelkezik a rendelés leadásának képességével. A vásárló a termékkínálatból bejelentkezés nélkül szabadon válogathat, azokat kosarába helyezheti. A vásárló felhasználói nevével és jelszavával tud bejelentkezni a boltba, a bejelentkezés nélkül kosarába gyűjtött termékeket bejelentkezéskor a boltrendszer helyezi a vásárló személyes kosarába.

 

4.3 Megrendelés módosítása, törlése:

A megrendelés leadásakor a webshop szoftvere értesítést küld a szolgáltató felé, aki vagy telefonon vagy emailben felveszi a kapcsolatot a megrendelővel a megrendeléssel kapcsolatban. Amennyiben a megrendelőhöz ez 72 órán belül nem érkezik meg, akkor a megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. Az M-trader Kft. a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a megrendelőnek rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a megrendelő e-mailben értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen (az ügyfélszolgálat elérhetőségein) van lehetőség rendelésének visszavonására, melyet a következő irányelvek alapján tud az M-Trader Kft. ügyfélszolgálata elfogadni, vagy visszautasítani:

  • kézpénzes fizetéssel személyes átvételre leadott rendelés esetén a visszavonást elfogadhatja
  • kézpénzes fizetéssel futárszolgálattal kézbesítés esetén, a futárszolgálatnak át nem adott rendelésekre elfogadhatja
  •  
  • "személyes áruátvétel" választása esetén, a webáruház értesíti a vásárlót az áru rendelkezésreállásáról. Amennyiben a vevő ezen értesítéstől számított 14 napon belül nem intézkedik az áru átvételéről, úgy a rendelést töröljük.
 

4.4 Fizetési feltételek:

A vásárló a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét utánvétes csomag esetén az áru átvételekor készpénzben, vagy az M-Trader Kft. bankszámlájára való közvetlen átutalással, illetve személyes átvétel esetén telephelyünkön készpénben teljesíti. A szállító a készpénz átvételéről számlát ad. Az M-Trader Kft. részteljesítést nem vállal, a szállító részteljesítést nem fogadhat el. A vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Amennyiben a rendelés átvételét megrendelő megtagadja, az M-Trader Kft. fenntartja a jogot, hogy a megrendelő regisztrációját megszüntesse, valamint esetlegesen közben leadott rendeléseit érvénytelenítse, egyéni mérlegelés alapján.

 

4.5 Sikertelen kézbesítés esetén:

Általános kiszállítási határidőnél a szállító két alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést az eladó érvénytelennek nyilvánítja és törli.

Személyes átvétel esetén az eladó 8 napig tartja lefoglalva a megrendelő számára az árut. Ezután a megrendelést az eladó érvénytelennek nyilvánítja és törli.

 

4.6 Rendeléskövetési szolgáltatás

A rendeléssel kapcsolatos kérdéseiről valamint rendelésének státuszáról emailben érdeklődhet.

 

5. A vásárló jogai és kötelezettségei:


 

5.1 Az elállás joga

A vásárlónak 8 napig jogában áll a megrendelt terméket a szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet -Távollévők között kötött szerződésekről- értelmében a visszaküldés költségei a vásárlót terhelik. A vitás esetek elkerülésére a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról az eladó videofelvételt készít. Az eladó köteles az áru ellenértékét a csomag készhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette.

 

5.2 Az M-Trader Kft. esetleges kára

Amennyiben a visszahozott áruról kiderül hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a fenti rendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését az M-Trader Kft. követelheti a megrendelőtől.

 

5.3 Szavatosság

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

 

6. Adatvédelem, adatbiztonság:


 

6.1 Adatvédelmi nyilatkozat:

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során az M-Trader Kft. a következő adatokat rögzíti a vásárlókról: A vásárló azonosításához szükséges adatokat: a vásárló felhasználói neve, jelszava (egyirányúan elkódolva) és elektronikus levelezési címe. Neve, címe, elérhetőségi telefonszáma. A megrendelt áruk kiszállítása érdekében az R-med Kft. a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve (szállítási címből), cég neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelésszám, megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.

 

6.2 Személyes adatok módosítása:

Megadott személyes adatait a vásárló nem módosíthathatja.

A regisztráció törlését a vásárló a info@m-trader.hu elektronikus levélcímen kérheti.
 

7. Záró rendelkezések


7.1. A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések

Jelen feltételekről írásba foglalt szerződés nem születik, azt az M-Trader Kft. nem iktatja.

7.2. A szerződés megszűnése

A vásárló bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, ezt személyazonosságának igazolása után tudomásul veszszük, és a felhasználó bolthasználati lehetőségét megszüntetjük.

Az M-Trader Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a vásárló nem megfelelő viselkedése esetén indokolt esetben a szerződést egyoldalúan felmondja.

 

7.3. Az M-Trader Kft. felelőssége nem terjed ki

A felhasználó hanyagsága által okozott visszaélésekre (pl.: jelszó harmadik személynek történő kiadása), azokért anyagi illetve erkölcsi felelősséget nem vállal. A rendszer által digitálisan rögzített és archivált adatok alapján ítéli meg a vitás helyzeteket, ezek vonatkozó részeit a vásárló kérésére rendelkezésére bocsájtja.

^